Η Καστανιά του Mathias Romvos

Ο Mathias Romvos, αρχιτέκτονας στη Γαλλία με ρίζες από την Τήνο, είναι παλιός φίλος του χωριού. Την οπτική του για το χωριό, όπως το φωτογράφισε και το σχεδίασε στην επίσκεψή του στην Καστανιά, τον Απρίλη του 2017, μπορείτε να δείτε στη συνέχεια.