Εικόνες από το ΣΠΑΡΤΑΘΛΟ, του Γιάννη Αρφάνη

Στιγμιότυπα από το ΣΠΑΡΤΑΘΛΟ όπως αποτυπώθηκαν από το φακό του Γιάννη Αρφάνη

<p>

</p>