Πρώτη στις 105 η πρόταση του Δήμου Σπάρτης στο Πράσινο Ταμείο!

green fundtn H πρόταση που κατέθεσε ο Δήμος Σπάρτης στο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΤΟN ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ»  πρώτευσε μεταξύ των 105 συνολικά κατατεθέντων προτάσεων, με βαθμολογία 90/100. Για το λόγο αυτό θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες σε όλους τους φορείς που υποστήριξαν την πρόταση :

Nowaste21,  ΠΑΣΕΠΠΕ, ΕΙΤ Climate KIC Hub Greece, Ελληνικό Δίκτυο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών (UN SDSN HELLAS), Σύνδεσμος Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών και Συσκευασίας (ΣΥΒΙΠΥΣ), Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ), Ένωση Διπλωματούχων Ελληνίδων Μηχανικών (ΕΔΕΜ), LIFE REWEEE, Μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός φορέας «Ακαδημία Επιχειρηματικότητας (Academy of Entrepreneurship)», και Μη κερδοσκοπικός φορέας «Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών».

Ολόκληρη την πρόταση σε pdf μπορείτε να διαβάσετε εδώ.