Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την "Προμήθεια κάδων απορριμάτων"

logo dimou Spartis 1Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο "Προμήθεια κάδων απορριμάτων" ενδεικτικού προϋπολογισμού 49.724 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 15/5/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών στις 11.00 π.μ.

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

Μελέτη

Έντυπο προσφοράς

ΤΕΥΔ