Διακήρυξη διαγωνισμού για το έργο "Oδοποιία και Τεχνικά Έργα ΔΕ Σπάρτης 2019"

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

logo dimou Spartis 1Ο Δήμος Σπάρτης διακηρύττει ότι στις 7/02/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. θα διεξαχθεί με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., Δημοπρασία, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου "Oδοποιία και Τεχνικά Έργα ΔΕ Σπάρτης 2019" προϋπολογισμού 398.946,50 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%).

Συστημικός αριθμός καταχώρησης στο ΕΣΗΔΗΣ: 86541

1. Περίληψη διακήρυξης

2. Διακήρυξη

3. Τεχνική Έκθεση 

4. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

5. Προϋπολογισμός

6. ΣΑΥ

7. ΦΑΥ

8. Τιμολόγιο

9. Έντυπο οικονομικής προσφοράς

10. ΕΕΕΣ-ΤΕΥΔ

0
0
0
s2smodern
powered by social2s