Για τη βελτίωση της πρόσβασης στην ποιοτική εκπαίδευση και την προστασία των παιδιών από την αλλαγή του κλίματος

eu education and trainingΗ Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και η UNICEF ανακοίνωσαν σήμερα μια νέα εταιρική σχέση με στόχο την αύξηση της πρόσβασης στην ποιοτική εκπαίδευση και τη μείωση των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος στα παιδιά.

Σύμφωνα με ένα μνημόνιο συμφωνίας που υπογράφηκε από τον πρόεδρο του Ομίλου ΕΤΕπ Werner Hoyer και τον εκτελεστικό διευθυντή της UNICEF Henrietta Fore, τα δύο θεσμικά όργανα δεσμεύτηκαν να επενδύσουν από κοινού σε ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση δεξιοτήτων για τα πιο ευάλωτα παιδιά. Η ΕΤΕπ και η UNICEF θα επεκτείνουν επίσης τις κοινοτικές πρωτοβουλίες για την προσαρμογή του κλίματος στα σχολεία και τις εγκαταστάσεις υγείας.

Ο κ. Nicolas Schmit, Επίτροπος αρμόδιος για την απασχόληση και τα κοινωνικά δικαιώματα, δήλωσε: "Η κοινωνική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στοχεύει σε ένα πιο συγκεκριμένο μέλλον για τα παιδιά και τους νέους μας. Θέλουμε να τα προστατέψουμε από τη φτώχεια και να διασφαλίσουμε ότι έχουν πρόσβαση στις δεξιότητες και την κατάρτιση που χρειάζονται για την πλοήγηση στις πράσινες και ψηφιακές μεταβάσεις. Κανείς δεν πρέπει να μείνει πίσω. Χαιρετίζω τη σημερινή συμφωνία μεταξύ της ΕΤΕπ και της UNICEF η οποία συλλαμβάνει το ίδιο αυτό ήθος ».

Για να βελτιωθεί η ανθεκτικότητα των παιδιών στην κλιματική αλλαγή και η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, η ποιοτική εκπαίδευση και η ασφάλεια των υδάτων, η ΕΤΕπ και η UNICEF θα προωθήσουν την οικονομική καινοτομία, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων των επενδύσεων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της χρηματοδότησης για την ανάπτυξη μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων φορέων.

Τα δύο θεσμικά όργανα θα επιδιώξουν επίσης να βοηθήσουν τις ευάλωτες ομάδες να αποκτήσουν καλύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες γύρω από τις επενδύσεις βιώσιμης υποδομής της ΕΤΕπ, όπως αυτές που αφορούν τα έργα ύδρευσης, αποχέτευσης και υγιεινής. Πιλοτικά έργα θα ξεκινήσουν σύντομα σε χώρες της Ευρώπης, της Κεντρικής Ασίας και της Νότιας και Ανατολικής Αφρικής.

"Η υποστήριξη της εκπαίδευσης, η παροχή αξιοπρεπών θέσεων εργασίας και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής έχουν μεγάλη σημασία για τους νέους παγκοσμίως. Αυτές είναι επίσης στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας », δήλωσε ο Πρόεδρος της Ομάδας ΕΤΕπ Werner Hoyer. Συνέχισε «Η αξιοποίηση της γνωστής εμπειρογνωμοσύνης και της επιχειρησιακής ικανότητας της UNICEF, η τράπεζα της ΕΕ θα συμβάλει στη βελτίωση της ανοικτής και δίκαιης ποιότητας εκπαίδευσης για τα παιδιά και τους νέους παγκοσμίως και θα προωθήσει ευκαιρίες διά βίου μάθησης».

"Περίπου 10 εκατομμύρια νέοι φτάνουν σε ηλικία εργασίας κάθε μήνα και πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με τις θεμελιώδεις δεξιότητες που χρειάζονται για να πετύχουν", δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής της UNICEF Henrietta Fore. «Συνεργαζόμενοι με την ΕΤΕπ, μπορούμε να βοηθήσουμε ώστε τα παιδιά και οι νέοι να έχουν τις ψηφιακές, επιχειρηματικές και επιχειρηματικές δεξιότητες που απαιτούνται για να ευδοκιμήσουν στη σημερινή αγορά».

διαδίκτυο-