Ετοιμότητα για το Brexit: Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία για τις βασικές οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών

Πρόσφατα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ κατέληξαν σε προσωρινή πολιτική συμφωνία σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μέτρο έκτακτης ανάγκης για το Brexit στον τομέα των οδικών μεταφορών. Το μέτρο αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης έκτακτης ανάγκης, το οποίο αποσκοπεί στο να περιορίσει τη σημαντικότερη ζημία εξαιτίας ενδεχόμενης μη επίτευξης συμφωνίας.

Η επίτροπος Μεταφορών, κ. Βιολέτα Μπουλτς, εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη συμφωνία: «Ελπίζω ότι τούτο το μέτρο δεν θα χρειαστεί ποτέ, ωστόσο είναι καθήκον μας να προετοιμαστούμε για το ενδεχόμενο μη επίτευξης συμφωνίας. Ο εν λόγω κανονισμός θα αποτρέψει τις σοβαρότερες διαταραχές για πολίτες και επιχειρήσεις επιτρέποντας τη συνδετικότητα βασικών οδικών μεταφορών για περιορισμένο χρονικό διάστημα μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου. Παρέχει ασφάλεια δικαίου για τους μεταφορείς και τους επιβάτες.»

Ο κανονισμός θα επιτρέψει στους μεταφορείς του Ηνωμένου Βασιλείου να μεταφέρουν εμπορεύματα και επιβάτες ανάμεσα στην ΕΕ και στο Ηνωμένο Βασίλειο, υπό την προϋπόθεση ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα παρέχει στους μεταφορείς της ΕΕ ισοδύναμα δικαιώματα, θα εξακολουθεί να συμμορφώνεται με τους σχετικούς κοινωνικούς και τεχνικούς κανόνες της ΕΕ, καθώς και ότι θα διασφαλίζεται ο θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ των μεταφορέων της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο κανονισμός θα επιτρέψει επίσης στους μεταφορείς του Ηνωμένου Βασιλείου να διεξάγουν περιορισμένες δραστηριότητες εντός της επικράτειας της ΕΕ, οι οποίες θα μειώνονται με την πάροδο του χρόνου.

Ο κανονισμός θα παύσει να ισχύει στο τέλος του 2019. Μετά την προσωρινή αυτή συμφωνία, το εν λόγω μέτρο έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να εγκριθεί επίσημα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, προτού τεθεί σε ισχύ.

Πηγή: https://ec.europa.eu/greece/news/20190227/etoimotita_gia_brexit_el