ΕΕ: Το Κοινό Κέντρο Ερευνών εγκαινιάζει έκθεση με τίτλο «ARTEFACTS»

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ξεκινά στις 8 Οκτωβρίου μια έκθεση με τίτλο «ARTEFACTS» στο Μουσείο του Βερολίνου για το Naturkunde. Η έκθεση θα χρησιμοποιήσει την τέχνη για να συμμετάσχει τους πολίτες σε μια συζήτηση σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ και τα επιστημονικά στοιχεία πίσω από αυτά, αποδεικνύοντας την αξία στην καθημερινότητά μας. Ο κ. Tibor Navracsics, αρμόδιος για το Κοινό Κέντρο Ερευνών, Επίτροπος αρμόδιος για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τη νεολαία και τον αθλητισμό, δήλωσε:

"Σε μια εποχή που ο ρόλος των ειδικών γνώσεων και των γεγονότων στη λήψη αποφάσεων τίθεται όλο και περισσότερο υπό αμφισβήτηση, διεξάγουμε έρευνες προκειμένου να παρέχουμε ανεξάρτητες επιστημονικές συμβουλές για να ενημερώσουμε το έργο μας. Αυτή η καινοτόμος έκθεση καλλιεργεί την τέχνη για να βοηθήσει τους ανθρώπους να ανακαλύψουν τον εαυτό τους πώς οι πολιτικές της ΕΕ βασισμένες σε αποδεικτικά στοιχεία τις υπηρετούν στην καθημερινή τους ζωή και να μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες μας. "Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στο Museum für Naturkunde στο Βερολίνο από τις 9 Οκτωβρίου 2018 έως το φθινόπωρο του 2019.