Καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Διαχειριστικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο-Κεντρική Πλατεία Σπάρτης-αίθουσα συνεδριάσεων) την 19 η Ιουνίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 20: 30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


Θ Ε Μ ΑΤΑ
1 : «Περί ψηφίσεως προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2018 του Κληροδοτήματος Δημητρίου Σπυρόπουλου Τοπικής Κοινότητας Καστορείου».
2 : «Περί έγκρισης δαπάνης και ψήφισης πίστωσης για «Απόδοση αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών».
Tα μέλη της Οικονομικής Διαχειριστικής Επιτροπής
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
- κ.Δήμαρχο
- Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Αιρετών και
Συλλογικών Οργάνων
- Νομική Υπηρεσία
- Δ/νση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
- Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
- Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Χωροταξίας,
Υπηρεσίας Δόμησης και Περιβάλλοντος
- Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού
Παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής όπως σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας τους, γνωστοποιήσουν αυτό έγκαιρα στο Προεδρείο προκειμένου να κληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση το αναπληρωματικό μέλος της κατηγορίας του.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ

e-books

Συλλογή τραγουδιών της περιοχής μας. Πρόκειται για σχολική εργασία του έτους 1994-95 στα πλαίσια Περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων Το παρόν e-book αποπερατώνεται. Περιλαμβάνει επιπλέον του τυπωμένου τα κείμενα του Βλαχογιάννη και δεκάδες σελίδες σημειώσεων.
   
Μεσαιωνικό παραμύθι διασκευασμένο και εικονογραφημένο. Οι Έλληνες στη Διασπορά. Εδώ θα βρείτε τον πρώτο τόμο.

NewsLetter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε τη 15ήμερη ηλεκτρονική μας εφημερίδα και να ενημερώνεστε για τη ζωή της περιοχής μας.