Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει φανερή, προφορική και μειοδοτική δημοπρασία, για την αγορά εκτάσεως/σεων προκειμένου να εγκατασταθούν: α) Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) β) Σταθμός Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ) και γ) Μονάδα Μηχανικής Διαλογής αστικών στερεών αποβλήτων και κομποστοποίησης (ΜΜΔ-Κ).

Καλούμε όσους επιθυμούν να πάρουν μέρος στην δημοπρασία, να καταθέσουν τις προσφορές τους στο πρωτόκολλο του Δήμου μας, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από της τελευταίας δημοσιεύσεως της διακήρυξης του Δημάρχου. Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών στη Μαγούλα, τις ημέρες Δευτέρα - Παρασκευή και ώρες 08.00-14.00, στα τηλέφωνα 2731361102, FAX 2731361124. Περίληψη διακήρυξης Διακήρυξη

e-books

Συλλογή τραγουδιών της περιοχής μας. Πρόκειται για σχολική εργασία του έτους 1994-95 στα πλαίσια Περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων Το παρόν e-book αποπερατώνεται. Περιλαμβάνει επιπλέον του τυπωμένου τα κείμενα του Βλαχογιάννη και δεκάδες σελίδες σημειώσεων.
   
Μεσαιωνικό παραμύθι διασκευασμένο και εικονογραφημένο. Οι Έλληνες στη Διασπορά. Εδώ θα βρείτε τον πρώτο τόμο.

NewsLetter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε τη 15ήμερη ηλεκτρονική μας εφημερίδα και να ενημερώνεστε για τη ζωή της περιοχής μας.